Tygryskowa chatka


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

JAKI JEST CEL?

Celem projektu jest wsparcie w okresie od 01 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, poprzez zapewnienie opieki nad maluchem w nowo utworzonej placówce żłobkowej oraz objęcie wsparciem rodzica wracającego na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową indywidualnie opracowaną do jego potrzeb.

CO OFERUJEMY?

  • Aktywizację zawodową rodziców poprzez objęcie ich indywidualnym planem działania, umożliwiającym powrót na rynek pracy (kursy kwalifikacyjne, staże); 
  • Opiekę nad dzieckiem w nowo utworzonej placówce żłobkowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 17:00;
  • Całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe;
  • Różnorodne zajęcia edukacyjne i rozwojowe, a przede wszystkim miłą i rodzinną atmosferę.

KOGO ZAPRASZAMY? 

          Rodziców dzieci do 3 roku życia mieszkających na terenie Miasta Poznania, którzy są;

bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 zrezygnowali z życia zawodowego, przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym (17 osób, w tym 14 kobiet i 3 mężczyzn), oraz rodziców, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, uczą się lub pracują (16 osób, w tym 15 kobiet i 1 mężczyznę).

WAŻNE!  Uczestnicy otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne za spełnienie kryterium merytorycznego dotyczącego grupy docelowej (rodzice z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, wykluczeni społecznie oraz osoby zamieszkujące dzielnice Poznania: Jeżyce oraz Wildę). O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje Komisja rekrutacyjna, która na podstawie złożonych deklaracji/ formularza rekrutacji weryfikuje oferty pod względem spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów.

Do pobrania:
TYGRYSKOWA CHATKA - PLAKAT

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: www.firs.org.pl w zakładce Tygryskowa Chatka oraz biurze projektu:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, Poznań tel. (+48) 61 642 94 46,
koordynator projektu: Justyna Kroll

email


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Środki finansowe: 937 507,80 zł  w tym dofinansowanie  843 754,80 zł

 

 

Nasi Beneficjenci